ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಲರ್ – Bangalore Cooler

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಲರ್


cooler_1
ಪದಾರ್ಥಗಳು

 1. ಜಿನ್ - ೪೦ ಮಿ.ಲಿ
 2. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ - ೩೦ ಮಿ.ಲಿ
 3. ಸಕ್ಕರೆ - ೧೫ ಗ್ರಾಂ ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
 4. ನೀರು - ೧೫ ಮಿ.ಲಿ
 5. ಸೋಡ - ೩೦ ಮಿ.ಲಿ
 6. ಪುದಿನ - ೧ ಚಿಗುರು
 7. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ - ತಕ್ಕಷ್ಟು

ವಿಧಾನ

 1. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
 2. ಶೆಕರ್ ಅಥವ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ಲಿಗೆ ಜಿನ್ ಹಾಕಿಕೋಳ್ಳಿ
 3. ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಪುದಿನ ಹಾಕಿ
 4. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೋಳ್ಳಿ
 5. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ,,ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲುಕಿ
 6. ನಂತರ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಗಾಜಿನ ಲೊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ
 7. ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸೋಡ ಸೇರಿಸಿ
 8. ಪುದಿನ ತೇಲಿ ಬಿಡಿ
 9. ತಂಪಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೇವಿಸಿ

ಮೂಲ: ಗಿಮ್ಲೆಟನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ

Bangalore Cooler


cooler_2
Ingredients

 1. Gin - 40 ml
 2. Lime juice - 30 ml
 3. Sugar - 15 gms or depending on your taste
 4. Water - 15 ml
 5. Soda - 30 ml or depending on your taste
 6. Mint leaves
 7. Ice

Method

 1. Dissolve the sugar in water
 2. Add Gin to the shaker or horlicks bottle
 3. Add sugar syrup, lime juice and soda
 4. Add ice
 5. Shake well
 6. Strain it to glass
 7. Add soda
 8. Garnish with mint
 9. Serve chilled

Credit: I modified the Gimlet

Do you like this post? Please rate, its just a click :) 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...