Category: ಕನ್ನಡ

ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಬರವಣಿಗೆ. ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೆನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ಆಗಾಗ ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತಿರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೋಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ.

ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ

I got a Christmas gift from a friend. I loved it. They wanted me to sing a Christmas song. That’s something I can’t do. Instead, I chose to recite the poem ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ by BM Shree. Originally called “Lead, Kindly Light” titled “the Pillar of the Cloud” was written by John Henry Newman, an English priest. He wrote it during his difficult times.