ಈರುಳ್ಳಿ ಹುಣಸೆ ಗೊಜ್ಜು – Onion Tamarind Gojju

ಪದಾರ್ಥಗಳು

 1. ಈರುಳ್ಳಿ (ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು) 4
 2. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು - 50ಗ್ರಾಂ
 3. ಕಡಳೆ ಬೇಳೆ - 5 ಗ್ರಾಂ
 4. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ - 5 ಗ್ರಾಂ
 5. ಸಾಸುವೆ - 1 ಗ್ರಾಂ
 6. ಉಪ್ಪು
 7. ಕಾರದ ಪುಡಿ

ವಿಧಾನ

 1. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಹಾಗು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿವುಚಿ, ಬರಿ ಹುಣಸೆ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿ
 2. ಒಂದು ಬಾಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ, ಸಾಸುವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಟ ಪಟ ಅನ್ನುವವರೆಗು ಕಾಯಿರಿ, ನಂತರ ಕಡಳೆ ಬೆಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೂ ಕರೆಯಿರಿ
 3. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗು ಕರೆಯಿರಿ, ನಂತರ ಹುಣಸೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕುದಿಸಿ
 4. ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗು ಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ
 5. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹದಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗು ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ

ಮೂಲ: ಅಮ್ಮ


Ingredients

 1. Onions (finely chopped) 4
 2. Tamarind - 50gms
 3. Channa Dal/Split Peas - 1 Tea Spoon or 5gms
 4. Urad Dal/White Gram - 1 Tea Spoon or 5gms
 5. Mustard - 1/4 Tea Spoon or 1 gms
 6. Salt
 7. Kaarada pudi (mix of chilli powder and dhaniya etc)

Method

 1. Boil a glass of water and tamarind to it. Switch of the stove. Allow it to cool down. Now squeeze the tamarind to get the juices. Keep this juice aside.
 2. In a pan heat a table spoon of oil, then add mustard. Wait till mustard splits due to heat and makes noise. Then add Urad and Channa dal, fry them till they turn golden brown.
 3. Now add the onions to pan and fry till they turn golden. Then add tamarind juice and allow it to boil.
 4. Reduce the flame, add salt and karada pudi
 5. Simmer

Credit: Amma

Do you like this post? Please rate, its just a click :) 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...