4 Responses

 1. manojvasanth says:

  à ²†à ²—à ²¸à ²¦à ³†à ²¤à ³à ²¥à ²°à ²•à ³à ²•à ³†à ²¹à ²¾à ²°à ²²à ³‡?
  à ²•à ²¡à ²² à ²†à ²³à ²µ à ²…à ²³à ³†à ²¯à ²²à ³†?
  à ²ˆ à ²¸à ²¾à ²—à ²° à ²¸à ²‚à ²§à ³à ²¯à ³‡à ²¯à ²²à ³à ²²à ²¿
  à ²¨à ²¾à ²³à ²¿à ²¨ à ²•à ²¨à ²¸à ³à ²—à ²³ à ²¨à ²¾ à ²†à ²³à ²²à ³‡?

 2. manojvasanth says:

  Can you see Jack Sparrrrrrrrrrow???:-?

 3. thejeshgn says:

  @Manoj… the first one is superb!

 4. Def. not the same thing together