Category: Life

0

ಅಮ್ಮ ಹಾಗು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ

ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಂತ ಆಕೆಯೇನೂ ನಾಸ್ತಿಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಚನಕಾರರನ್ನು ಹೋಲುತಿದ್ದದ್ದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೇನಲ್ಲ. ಕೆಲಸ, ನಿಯತ್ತು, ದುಡಿಮೆ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತಿದ್ದರು (ಸಂಕ್ರಾತಿ ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಆಕೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬಗಳು), ಆಕೆಯ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಕೂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚೈಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತಿದ್ದಳೋ...

Amma with V 9

Amma

[14 Apr 12:30 PM] I am trying to write something, because I need to talk to someone now. I should have asked A to join me, the thought came to my mind but I thought it’s not going to be a big deal. Its going to be just another hospital visit. News came...